Impressum

Za obsah zodpovedá:

Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H.
Maxingstraße 13 b
A - 1130 Wien

Tel:  +43 1 877 92 94-0
Fax: +43 1 877 96 41

office@zoovienna.at
www.zoovienna.at

Sídlo spoločnosti: Viedeň
Registračný súd: HG Wien
Číslo v obchodnom registri: HRB FN 47954X
DVR 0673765
IČ DPH: ATU36794108

Odkazy k externým webovým stránkam:
Napriek starostlivej obsahovej kontrole Zoologická záhrada Schönbrunn nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Upozornenie ku Google Analytics:
„Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google"). Google Analytics používa tzv. „cookies", textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o Vašom využívaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) sa prenesie na server Google v USA a tam sa uloží. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie Vášho využívania webovej stránky, na vypracovanie správy o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a aby poskytol ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. V prípade potreby Google prenesie tieto informácie aj na tretie osoby, pokiaľ je to zákonne predpísané alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje v poverení spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nedá do súvisu Vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Využívaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovávaním údajov, ktoré Google o Vás získa vyššie popísaným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom."