Návštěvní řád

V zájmu zvířat a návštěvníků je třeba bezpodmínečně dodržovat následující pravidla:

 • Dětem mladším 14 let je návštěva zoo povolena z bezpečnostních důvodů pouze v doprovodu plnoleté osoby. Ta za děti odpovídá!
 • Všechna naše zvířata dostávají krmivo, které je pečlivě vybrané a odpovídá jejich potřebám a povaze. V celé zoo platí absolutní zákaz krmení, aby nebylo ohroženo zdraví našich zvířat a aby zvířata nebyla vychovávána k loudění.
 • Překonávání zábran a sahání do výběhů ohrožuje zvíře i samotného člověka a je proto přísně zakázáno.
 • Také zvířata potřebují svůj klid. Nepokoušejte se, prosím, upoutat pozornost zvířat hlasitým křikem, klepáním na sklo apod. Přehrávání hlasité hudby, jakož ani vlastní hudební produkce a dělání rámusu není dovoleno.
 • Natáčení a fotografování pro soukromé účely je vítáno. Snímky pro komerční účely vyžadují předchozí souhlas vedení. Ve vybraných pavilonech dodržujte prosím zákaz fotografování s bleskem.
 • V celém zámeckém parku - a tedy i v zoo - je zakázáno vstupovat na travnaté plochy a nesmí se sem vodit psi ani jiná zvířata. Výjimku z tohoto zákazu tvoří asistenční psi (s průkazem, očkovacím průkazem a označení příslušným postrojem). Pro asistenční psy jsou v zoo povinná následující očkování: vzteklina, psinka, parvoviróza, leptospiróza a infekční zánět jater (HCC). Platný očkovací průkaz je nutné předložit na pokladně.
 • Zakázaná je jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, skútru apod. Stejně tak je zakázáno si hrát s míčem, házet frisbee apod. Také vnášení nafukovacích balónů je zakázáno.
 • Pomozte nám udržovat zoo v čistotě, používejte rozmístěné odpadkové koše.
 • Bezpodmínečně dodržujte pokyny personálu zoo.
 • Personál zoo je oprávněn vykázat ze zoo návštěvníky, kteří nedodržují návštěvní řád.
 • Vstupenku si uschovejte a na vyžádání ji předložte. Odchodem ze zoo pozbývá platnosti.
 • Roční vstupenka je platná pouze při současném předložení průkazu s fotografií a předkládá se při každé návštěvě. Je nepřenosná a při zneužití bude bez náhrady zabavena.
 • Respektujte, prosím, konec otevírací doby zoo, který je zveřejněn jak u vstupů, tak oznamován rozhlasem, neboť zámecký park se následně zamyká.