Návštevný poriadok

V záujme zvierat a návštevníkov je potrebné bez výnimiek dodržiavať tieto pravidlá:

 • Deti mladšie ako 14 rokov smú z bezpečnostných dôvodov navštíviť zoologickú záhradu iba v sprievode plnoletých osôb. Tieto osoby sú za deti zodpovedné!
 • Všetky naše zvieratá dostávajú starostlivo zostavené krmivo, ktoré zodpovedá ich potrebám a správaniu. Aby nebolo ohrozené zdravie našich zvierat a aby si zvieratá nezvykli žobrať o jedlo, platí v celej zoologickej záhrade absolútny zákaz kŕmenia.
 • Prekračovanie zábran a siahanie do výbehov ohrozuje zvieratá aj ľudí, a preto je prísne zakázané.
 • Aj zvieratá potrebujú oddych. Prosím, nesnažte sa získať pozornosť zvierat hlasnými výkrikmi, klopaním na sklo a podobne. Nie je povolené prehrávať hlasnú hudbu ani vytvárať hudbu či hluk.
 • Natáčanie a fotografovanie na súkromné účely je vítané. V prípade komerčných záznamov sa vyžaduje súhlas riaditeľstva. Upozorňujeme, že v niektorých budovách je zakázané používať blesk.
 • V celom zámockom parku – a teda aj v zoologickej záhrade – je zakázané vstupovať na zelené plochy a vodiť na ne psy či iné zvieratá. Vycvičeným vodiacim a asistentským psom (s očkovacím preukazom a označeným postrojom) je vstup povolený. Asistentské psy v zoologickej záhrade musia mať povinne tieto očkovania: proti besnote, psinke, parvovírusu,  leptospiróze a infekčnej hepatitíde (HCC). Platným očkovacím preukazom sa preukážete pri pokladnici.
 • Jazda na bicykli, kolieskových korčuliach, skejtbordoch, skútroch a podobne je zakázaná. Rovnako je zakázané hrať sa s loptami, lietajúcimi taniermi a podobne. Takisto je zakázané brať si so sebou balóny.
 • Pomôžte nám udržiavať zoologickú záhradu čistú. Používajte odpadkové koše.
 • Pokyny zamestnancov zoologickej záhrady je nutné bezpodmienečne dodržiavať.
 • Zamestnanci zoologickej záhrady majú právo vykázať zo zoologickej záhrady návštevníkov, ktorí nedodržiavajú návštevný poriadok.
 • Vstupenku si treba uschovať a na požiadanie ju predložiť. Po odchode zo zoologickej záhrady stráca svoju platnosť.
 • Celoročná vstupenka platí len v spojení s preukazom s fotografiou a musíte sa ňou preukázať pri každej návšteve. Je neprenosná a pri zneužití bude bez náhrady odobratá.
 • Dodržiavajte, prosím, zatváracie hodiny zoologickej záhrady, ktoré sú vyznačené pri vchodoch a oznamované hláseniami, pretože o chvíľu neskôr sa zatvára aj zámocký park.